Żegleń Urszula M.

Żeglen.JPG


Prof. dr h ab. Urszula M. Żegleń


Kieruje Zakładem Teorii Poznania i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii UMK. Należy do kadry wykładowców na kierunku filozofii, komunikacji społecznej oraz na nowym (utworzonym w tym roku akad.) kierunku studiów z kognitywistyki. Brała udział w opracowaniu projektu studiów z kognitywistyki i od początku swojego zatrudnienia w UMK w 1996 r. jest zaangażowana w działalność kognitywistyczną, obecnie m.in. jako członek zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (którego była współzałożycielką i pierwszym prezesem). Jest członkiem Komitetu redakcyjnego serii "Umysł. Prace z filozofii i kognitywistyki" oraz z-cą redaktora Kognitywistyki i Mediów w Edukacji. W jej obecnych zainteresowaniach badawczych znajduje się problematyka filozofii umysłu (m.in. problem reprezentacji) i epistemologii (m.in. problem racjonalności). Pracuje w nurcie filozofii analitycznej. We wcześniejszych pracach pokazywała wykorzystanie metod analitycznych (szczególnie analizy formalnej) w ontologii Romana Ingardena i Alexiusa Meinonga. Aktualnie jest jednym z głównych wykonawców projektu na temat argumentacji jako procesu poznawczego w zespołowym grancie realizowanym w ramach współpracy UMK z Rutgers University (USA). Jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz przewodniczącą Komitetu Naukoznawstwa PAN. Zainteresowana jest również filozofią nauki, a z racji pełnionej funkcji w Komitecie Naukoznawstwa - interesuje się także polityką naukową, szczególnie w dziedzinie edukacji wyższej. Jest członkiem Rady Naukowej realizowanego wspólnie przez KUL i Lubelską Szkołę Biznesu projektu "Zarządzanie systemem B + R w instytucjach naukowych".

Lubi pracować indywidualnie ze zdolnymi studentami.

Jest autorką trzech książek: Modalność w logice i w filozofii. Podstawy ontyczne, Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne 1990 (seria: Znak, Język Rzeczywistość); Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń, UMK 2000; Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Toruń, Adam Marszałek 2003 (seria: Umysł. Prace z Filozofii i Kognitywistyki); redaktorką m.in. Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, Trento, Centro Studi per la Filosofia Mitteleuropea, t. 6 (1995), Donald Davidson. Truth, Meaning and Knowledge, London-New York, Routledge 1999, Hilary Putnam. Pragmatism and Realism (red. z Jamesem Conantem), London-New York, Routledge, Teoria znaczenia Michaela Dummetta i jej konsekwencje metafizyczne, Toruń, wyd. Duet 2006.


powrót do listy tutorów