Ziółkowski Marek

ziolkowski2.jpg


Prof. dr hab. Marek Ziółkowski


Ur. 1949, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wykładał gościnnie m. in. w USA, Australii, Francji. Autor kilkunastu książek, m.in.: Znaczenie, interakcja, rozumienie; Wiedza, jednostka, społeczeństwo; Mentalność Polaków; Jednostka wobec władzy; L’interactionnisme symbolique; Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, a także ponad stu artykułów. Był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN i Rady Fundacji CBOS, był konsulem honorowym Francji w Poznaniu, jest wicemarszałkiem Senatu RP. Żonaty, trzy córki.


powrót do listy tutorów