Wyka Marta


Prof. dr hab. Marta Wyka


Kierownik Katedry Krytyki Współczesnej Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk literatury i krytyk literacki, zajmuje się przede wszystkim literaturą przełomu modernistycznego, Młodej Polski, dwudzietolecia międzywojennego oraz literaturą najnowszą. Opublikowała książki o Gałczyńskim, Brzozowskim, Staffie, tomy szkiców krytycznych: Głosy różnych pokoleń, Szkice z epoki powinności, Światopoglądy młodopolskie, Punkty widzenia, jest autorka edycji krytycznych Brzozowskiego i Gałczyńskiego w „Bibliotece Narodowej” oraz szkiców monograficznych w „Lekturach polonistycznych”. Przygotowuje podręcznik dla liceum Literatura polska XX wieku, redaguje miesięcznik „Dekada Literacka”, stale współpracuje z prasą literacką. Prowadzi seminaria magisterskie nt. „Dwudziestolecie międzywojenne”, „Teoria i praktyka eseju”.


powrót do listy tutorów