Wódz Jacek


Prof. dr hab. Jacek Wódz


Ur. 1945, profesor zwyczajny socjologii w Instytucie Socjologii, Uniwersytet Śląski – Katowice. Studia z zakresu prawa (1968 – UJ) i socjologii (1969 – UJ), doktorat z prawa (1972 – UJ), habilitacja z socjologii (1978 – UJ). Od 1992 roku dyrektor Ecole Internationale de Sciences Politiques w Katowicach, uczelni wspólnej Uniwersytetu Śląskiego, Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux i Université Catholique de Louvain. Od 1992 roku profesor w Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux. Zainteresowania naukowe – socjologia polityki, antropologia polityki, socjologia regionów, patologia społeczna. Autor ponad 200 publikacji, w tym ponad 20 książek, redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Regiony Polski”.


powrót do listy tutorów