Wolicka-Wolszlager Elżbieta


Prof. dr hab. Elżbieta Wolicka-Wolszlager


Ur. 03.09.1937 w Warszawie.

Ukończone studia: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Wydział Malarstwa (1960); Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii (mgr 1968; dr 1976). Habilitacja w Instytucie Sztuki PAN (1985). Tytuł prof. zwyczajnego - 1998.

Stanowisko: kierownik katedry teorii sztuki i historii doktryn artystycznych. Instytut Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Dodatkowe zatrudnienie: członek Redakcji miesięcznika „Znak", Kraków.
Zainteresowania: filozofia kultury, antropologia filozoficzna, semiotyka, historia myśli o sztuce.

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL; propedeutyka filozofii (konwersatorium), filozofia kultury (wykład monograficzny), teoria sztuki i historia doktryn artystycznych (seminaria: magisterskie i doktorskie).
Publikacje książkowe:
Byt i znak. Filozoficzne podstawy semiotyki Jana od św. Tomasza, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1982;
Mit - symbol rozwinięty, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989;
Mimetyka i mitologia Platona, TN KUL, Lublin 1994;
Próby filozoficzne, „Znak", Kraków 1997;
Rozważania wokół Kanta, TN KUL, Lublin 2002.


powrót do listy tutorów