Wojewoda Mariusz


Dr Mariusz Wojewoda


Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (adiunkt). Ukończył studia filozoficzne na US w Katowicach oraz studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim. Pracę doktorską nt. "Ontologiczno - egzystencjalne podstawy myśli etycznej św. Augustyna i Paula Tillicha" obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia z etyki, filozofii religii, historii filozofii, dydaktyki filozofii. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną nt. "Wybrane koncepcje filozofii religii we współczesnej filozofii anglosaskiej". Publikuje min. w "Logosie i ethosie", "Studiach Laurentiana", "Studiach Teologiczno - Historycznych Śląska Opolskiego".


powrót do listy tutorów