Wipszycka-Bravo Ewa


Prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo


Ur. 1933, absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne tytuły (mgr, dr, dr habilitowany, profesor) i stanowiska otrzymałam pracując w Instytucie Historycznym UW, obecnie jestem profesorem w Instytucie Archeologicznym UW. Specjalność: historia starożytna świata antycznego ze szczególnymi uwzględnieniem okresu późnej starożytności, a jeszcze ściślej - dziejów chrześcijaństwa tej epoki. Interesują mnie zwłaszcza tematy, które zakładają wykorzystywanie różnych typów źródeł, także archeologicznych. Jestem uczestnikiem dwóch ekip archeologicznych pracujących w Egipcie: Misji Naqlun (badania w kompleksie klasztornym z VI-XI w.) i Misji Mareja (badania na obszarze miasta Mareotis w pobliżu Aleksandrii, VI w.). Zajęcia dydaktyczne: wykłady i towarzyszące im ćwiczenia z historii starożytnej Grecji i Rzymu (2+2godz.); proseminarium: źródłoznawstwo późnej starożytności; seminarium magisterskie: tematy uzgadniane z osobami piszącymi (zawsze z epoki późnego antyku, ale nie wyłącznie z historii chrześcijaństwa), wspólne spotkania mają zazwyczaj jednolity temat, w zeszłym raku w pierwszym semestrze zajmowaliśmy się organizacją pielgrzymek w IV w-V1 w.; w drugim semestrze: moim osobistym hobby czyli militariami (trzy wybrane bitwy mające dobrą dokumentację źródłową, jedno oblężenie miasta, wszystkie IV w.).

  • powrót do listy tutorów
  •