Wąchocka Ewa


Prof. dr hab. Ewa Wąchocka


Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Kieruje Zakładem Teatru i Dramatu w Instytucie Nauk o Kulturze. Jej zainteresowania naukowe obejmują teatr i dramat XX wieku, zwłaszcza ewolucję form we współczesnej dramaturgii, teorię dramatu i teatru oraz metodologię badań teatralnych; uprawia również krytykę teatralną. Jest autorką trzech książek: Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza (1992), Autor i dramat (1999), Współczesne metody badań teatralnych (2003),a także redaktorką i współautorką książek zbiorowych, m.in. Od symbolizmu do post-teatru (1996) i tomu polsko-czeskiego Pohledy II – Punkty widzeniaII. Współredaguje internetowy „Dziennik Teatralny”.

  • powrót do listy tutorów
  •