Walczak Marek


Dr Marek Walczak


Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem, lub współautorem ponad sześćdziesięciu prac naukowych w tym książki "Alter Christus. Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie Tomasza Becketa" (2001), nominowanej do nagrody im. Jana Długosza. Obecnie pracuje nad monografią rzeźby architektonicznej w. XIV w Małopolsce oraz nad książką o portretach biskupów Krakowa od średniowieczna do czasów współczesnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach ikonografii sztuki średniowiecznej, funkcji dzieła sztuki i mecenatu artystycznego. W swych badaniach dużą uwagę poświęca dziełom sztuki gotyckiej w Krakowie.

  • powrót do listy tutorów
  •