Walczak-Mikołajczakowa Mariola


Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa


Językoznawca, rusycystka i bułgarystka, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1988 r. pracuje w Katedrze Filologii Słowiańskiej UAM, obecnie na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania skupiają się na kulturze i językach Bałkanów. W swoich badaniach łączy spojrzenie językoznawcze z perspektywą antropologiczną opisywanych zjawisk. W roku 1996 obroniła pracę doktorską z zakresu językoznawstwa porównawczego. Opublikowała dotąd kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz 5 książek: Język piśmiennictwa bułgarskiego (Poznań 1988), Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim (Poznań 2000), Bałkańskie rytmy życia, czyli o tradycji przechowanej w języku (Gniezno 2001), Tajemnice słowiańskich bogów (Wrocław 2001), a także – napisane wspólnie z mężem, profesorem Aleksandrem W. Mikołajczakiem – Bajeczne dzieje Polski (Wrocław 2001). Dwie ostatnie książki przeznaczone są dla szerokiego kręgu odbiorców.

  • powrót do listy tutorów
  •