Uniłowski Krzysztof


Dr Krzysztof Uniłowski


Ur. 1967, krytyk i historyk literatury, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, współredaguje kwartalnik literacki “FA-art”. Specjalizuje się w dziedzinie historii prozy XX wieku, oraz życia lit. (szczególnie w ostatnim okresie). Na jego dorobek składają się rozprawa Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu (1999), dwa tomy szkiców o prozie i życiu lit. po 1989 r., Skądinąd (1998), Koloniści i koczownicy (2002), publikacje w czasopismach polonistycznych (m. in. “Pamiętnik Literacki”, “Teksty Drugie”) oraz literackich (np. “Kresy”, “Twórczość”).

  • powrót do listy tutorów
  •