Ulicka Grażyna


Prof. dr hab. Grażyna Ulicka


Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: problemy współczesnej demokracji, marketing polityczny, zagadnienia społeczno-ustrojowe Francji, współczesne ruchy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem feminizmu. Autorka prac z tego zakresu, m. in.: Spór o demokrację w V Republice Francuskiej (1988); Demokracje zachodnie: zasady, wartości, wizje (1992); Parlament Republiki Włoskiej (1992); Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw (1993). Współautorka podręcznika dla liceów Wiedza o społeczeństwie (2002) oraz podręcznika akademickiego Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce (2202). W latach 1992-1993 zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych, 1993-1999 prodziekan, a od 1999 dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W latach 1998-2001 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

  • powrót do listy tutorów
  •