Trzcionkowski Lech


Dr Lech Trzcionkowski


Studiował historię i filologię klasyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponieważ in illo tempore nie było MISH i Akademii Artes Liberales, samodzielnie musiał studiować semiotykę kultury, językoznawstwo, indoeuropeistykę. Najważniejszym wydarzeniem było spotkanie z mistrzem, Edwardem Zwolskim, wspólna lektura Platona i tekstów sanskryckich. Praca magisterska z historii dotyczyła języka jako źródła historycznego w pismach E. Benveniste’a. Praca kończąca filologię analizowała religijność żołnierzy w Anabazie Ksenofonta. Rozprawa doktorska Obrzędy lokalne na terenie Attyki powstawała na seminarium Benedetta Bravo na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pisze książkę o antropologii ofiary, współpracuje z Wielką Encyklopedią Powszechną, Encyklopedią Religii i Encyklopedią Literatury. W roku akademickim 2002/2003 prowadzi zajęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim: wykład wprowadzający w cywilizację klasyczną, konwersatoria i proseminarium poświęcone religiom starożytnym, historii kultury oraz dziejom tradycji antycznych w czasach nowożytnych i współczesnych (metamorfozy mitu). Kontakt: trzcion@wp.pl

  • powrót do listy tutorów
  •