Trzciński Łukasz


Prof. dr hab. Łukasz Trzciński


Kierownik Zakładu Fenomenologii Religii w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania naukowe: antropologia religii, religie Wschodu. Opublikował m. in.: Zagadnienie reinkarnacji w wybranych tradycjach buddyzmu, Kraków 1992, Mędrzec z Góry Świętego Płomienia, Wyd. „Znak”, 10/1999, Wprowadzenie do etnologii religii, cz. II, Kraków 1990 (razem z Ł. Swolkieniem). (Red.)

powrót do listy tutorów