Tomaszewski JerzyProf. dr hab. Jerzy Tomaszewski


Ur.1930; Magisterium (1954) w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa), doktorantura 1954-56 w Instytucie Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, doktorat 1960. Asystent i adiunkt w SGPiS X 1950 – X 1954 i X 1956 – XII 1964, od 1965 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Instytut Nauk Politycznych, docent), od 1970 Uniwersytet Warszawski (Instytut Nauk Politycznych, 1972 profesor), 1990-2001 kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów im M. Anielewicza w Instytucie Historycznym. 1986/87 w Institute of Advanced Studies, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, 1989/90 w Slavic Research Center, Uniwersytet Hokkaido. Publikacje dotyczące historii gospodarczej Polski i Europy środkowej w XX w., mniejszości narodowych (zwłaszcza Żydów), Bułgarii, Czech i Słowacji. Prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski
Ur.1930, 1954 magisterium w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa), doktorantura 1954-56 w Instytucie Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, doktorat 1960. Asystent i adiunkt w SGPiS X 1950 – X 1954 i X 1956 – XII 1964, od 1965 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Instytut Nauk Politycznych, docent), od 1970 Uniwersytet Warszawski (Instytut Nauk Politycznych, 1972 profesor), 1990-2001 kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów im M. Anielewicza w Instytucie Historycznym. 1986/87 w Institute of Advanced Studies, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, 1989/90 w Slavic Research Center, Uniwersytet Hokkaido. Publikacje dotyczące historii gospodarczej Polski i Europy środkowej w XX w., mniejszości narodowych (zwłaszcza Żydów), Bułgarii, Czech i Słowacji.

powrót do listy tutorów