Świeściak Alina

Świeściak2.jpg
Dr Alina Świeściak
(ur. 1969 w Katowicach)

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2001 redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”. Zajmuje się polską poezją najnowszą. Autorka książki Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Universitas, Kraków 2003). Studia, eseje, teksty krytycznoliterackie i recenzje publikowała w „Tekstach Drugich”, „ResPublice”, „FA-arcie” oraz w innych czasopismach kulturalnych i wielu tomach zbiorowych. Wkrótce w Universitasie ukaże się jej monografia na temat melancholii w polskiej poezji po roku 1989. Przygotowuje również książkę krytycznoliteracką, poświęconą omówieniom polskich tomów poetyckich ostatnich lat.

powrót do listy tutorów