Śliwiński Piotr


Dr hab. Piotr Śliwiński


Ur. 1962, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk i krytyk literatury. Autor książek: Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1994), Kontrapunkt. Rozmowy o książkach (razem z P. Czaplińskim, 1999), Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (razem z P. Czaplińskim, 1999), Poezja polska po roku 1968 (razem z A. Legeżyńską, 2000), Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002). Współredaktor książek: Czytanie Herberta (1995) i Nuda w kulturze (1999). Szkice i recenzje publikuje m. in. w „Res Publice Nowej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kresach”, „Znaku”, „Gazecie Wyborczej”.

powrót do listy tutorów