Szymczak Karol

Szymczak Karol2.JPG


Dr hab. prof. UW Karol Szymczak


Urodzony 13 września 1955 r. w Łodzi. Studiował i pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego: magisterium – 1978, doktorat – 1984, habilitacja – 1994, profesor UW – 1995. W latach 2002 – 2005 wicedyrektor Instytutu Archeologii UW, a od r. 2005 – kierownik Zakładu Paleolitu i Mezolitu. Prócz Uniwersytetu Warszawskiego wykłady na Uniwersytecie Ca Foscari w Wenecji. Wypromował jednego doktora oraz kilkudziesięciu magistrów i bakałarzy, pod jego opieką pozostaje trzech doktorantów. Zainteresowania badawcze koncentruje na epoce kamienia, ze szczególnym uwzględnieniem paleolitu, mezolitu i paraneolitu Europy Środkowej i Wschodniej, paleolitu i wczesnego neolitu Bliskiego Wschodu oraz epoki kamienia Azji Środkowej. Zajmował się również problemem patynizacji zabytków krzemiennych. Brał udział, lub sam prowadził około trzydzieści ekspedycji archeologicznych w Polsce, Iraku, Włoszech, Uzbekistanie. Realizował jako kierownik cztery granty naukowe opłacane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Komitet Badań Naukowych, w dwóch innych czynnie uczestniczył. Jest autorem czterech książek: „Północno-wschodnia prowincja surowcowa kultury świderskiej”, Łódź 1992, „Epoka kamienia Polski północno-wschodniej”, Warszawa 1995, „Kuturbulak Revisited. A Middle Palaeolithic Site in Zeravshan River Valley, Uzbekistan, Warszawa 2000 i “Exploring the Neolithic of the Kyzyl-kums. Ayakagytma ‘The Site’ and other collections”, Warszawa 2006 /z Mukhiddinem Khudzhanazarovem/, oraz około 60 artykułów z zakresu swojej specjalności. Czynny udział w przeszło trzydziestu konferencjach i sympozjach naukowych. Nagroda Rektora UW w 1992 r., nagroda ‘CLIO’ w 1995 r. Popularyzuje archeologię w audycjach radiowych, telewizyjnych oraz w prasie.

powrót do listy tutorów