Szczerski Andrzej

Szczerski Andrzej2.jpg


Dr Andrzej Szczerski


(1971) – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ, prowadzi badania nad sztuką od przełomu XIX i XX wieku po współczesność, zajmuje się także problematyką kuratorską. Współtwórca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ (od 2005), wykładowca gościnny na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i na Uniwersytecie St Andrews (2004). Prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (od 2009), krytyk sztuki i współtwórca licznych wydarzeń prezentujących najnowszą sztukę polską w kraju i zagranicą. Autor książki „Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900” (Kraków 2002), współredaktor książki„Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań” (Kraków 1999), „The Mousetrap Book. On Dealing with Art Institutions in Contemporary Curatorial Practice” (Gdańsk/Frankfurt 2007). Publikuje także w katalogach wystaw (m.in. Victoria & Albert Museum w Londynie, Leopold Museum w Wiedniu), pracach zbiorowych i czasopismach, m.in. w „Apollo”, „Springerin”, „Third Text”, „Centropa”, „Ikonotheka”. Współautor wystaw „Śladami prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku” (Pałac w Wilanowie, Warszawa 2006) oraz „Symbolism in Poland and Britain” (Tate Britain, Londyn 2009). Członek Kapituły Eksperckiej przy Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Laureat nagród m.in. Nagrody im. Szczęsnego Dettloffa (2003) i Nagrody Honorowej im. Felczaka i Wereszyckiego (2004).

powrót do listy tutorów