Szczepkowska-Naliwajek Kinga


Prof. dr hab. Kinga Szczepkowska-Naliwajek


Kinga Szczepkowska-Naliwajek urodziła się w 1945 roku w Stalowej Woli. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po dwóch latach przeniosła się na Uniwersytet Warszawski, gdzie ukończyła studia w 1968 roku. W 1982 roku uzyskała stopień doktora, a w 1997 doktora habilitowanego.

W latach 1973-1994 wykładała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, a od 1975 również w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Z UMK związała się w 1997 roku, rok później uzyskując stanowisko profesora nadzwyczajnego. Była kierownikiem Zakładu Muzealnictwa w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Wykładała w UMK, Uniwersytecie Katolickim im. Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Warszawskim.

Wypromowała wielu magistrantów i dwóch doktorantów. Zasiadała w radzie naukowej Muzeum Narodowego w Gdańsku, była członkiem honorowym Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz sekretarzem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorką ponad 20 artykułów i dwóch książek naukowych: Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, opublikowana jako tom XL „Studiów z historii sztuki” IS PAN, Wrocław – Warszawa 1987; Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania, Warszawa 1996.

powrót do listy tutorów