Sulima Roch

sulima.jpg


Prof. dr hab. Roch Sulima


Prof. dr hab. Roch Sulima, kieruje Zakładem Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania w zakresie historii i antropologii kultury, socjologii literatury i folklorystyki. Od początku lat dziewięćdziesiątych realizuje autorski program badawczy pn. „Antropologia codzienności”, w ramach którego prowadzone są warsztaty o zasięgu ogólnouniwersyteckim oraz seminaria magisterskie i doktorskie. Autor ponad 200 rozpraw i studiów oraz licznych edycji źródłowych. Opublikował m.in. następujące książki, rozprawy w czasopismach i pracach zbiorowych: Antropologia codzienności (2000); Głosy tradycji (2001); Antropologia słowa [współautor] (2003); Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w. [red.] (2003); Etnolog na wielkomiejskim bazarze (2003); Stadion - Bazar (2009); O rytualnych formach komunikacji społecznej (2003); „Niezwyczajne sytuacje” a historyczna zmienność „modeli świata” (2009); Przemiany polskiego obyczaju (ostatnie dekady) (2009). Ponadto opublikował m.in.: Dokument i literatura (1980); Literatura a dialog kultur (1982), Kolędy polskie [współautor] (1991); Słowo i etos. Szkice o kulturze (1992).
Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2007); członek Rady Języka Polskiego PAN; Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kultury Polskiej; członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN; członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN; członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Członek komitetów i rad redakcyjnych następujących czasopism naukowych: „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN); „Kultura Współczesna”; „Literatura Ludowa”; „Kultura Popularna”, „Literatura i Kultura Popularna”.
Ceni sobie zmienny rytm życia metropolii i odwieczny ład prowincji; podróże na pustynie i jesienne barwy polskiego krajobrazu.

powrót do listy tutorów