Sugiera Małgorzata


Prof. dr hab. Małgorzata Sugiera


Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii i Teorii Teatru Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje założoną w 1998 roku Pracownią Dramatu. Stypendystka m. in. Fundacji Humboldta, American Academy in Rome oraz The Institute for Advanced Studies in Humanities w Edynburgu. Od 2000 roku we władzach International Federation for Theatre Research (FIRT/ITFR). Opublikowała pięć monografii: Między tradycją a awangardą. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego (1993), Dramaturgia Sławomira Mrożka (1996), Wariacje szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim (1997), W cieniu Brechta. Niemieckojęzyczny dramat powojenny (1999) i Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim XX wieku (2002). Zajmuje się także tłumaczeniem z kilku języków (m. in. J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, 1995). Jej zainteresowania naukowe obejmują historię i poetykę europejskiego dramatu XX wieku oraz problematykę gender i queer studies.

powrót do listy tutorów