Strykowska Maria

Strykowska2.JPG


Dr hab. Maria Strykowska


Profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 roku kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, a od 2004 kierownik Podyplomowego Studium Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne. Autorka książki Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet (1992) i wielu artykułów związanych z pracą zawodową kobiet. Redaktorka książek: Współczesne organizacje, wyzwania i zagrożenia (2002) i Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne (2007). Autorka artykułów podejmujących problematykę zachowań pracowników zatrudnionych we współczesnych organizacjach traktujących o zmianach charakteru pracy, przedsiębiorczości, tożsamości zawodowej i organizacyjnej, osobowości i dobrostanie pracowników, wdrażaniu zmian organizacyjnych oraz poruszających problematykę współczesnych karier zawodowych.

powrót do listy tutorów