Straś-Romanowska Marta

Straś-Romanowska2.jpg


Prof. Uwr dr hab. Marta Straś-Romanowska


Kieruje Zakładem Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii UWr. Prowadzi badania nad rozwojem człowieka, szczególnie w późnej dorosłości, oraz nad jakością życia w kontekście indywidualnego rozwoju. Zajmuje się również problematyką zastosowań metod jakościowych, głównie narracyjnych, w psychologii. Opublikowała monografię (Los człowieka jako problem psychologiczny), jest redaktorem 8 prac zbiorowych , autorem około 80 artykułów zamieszczonych w czasopismach i książkach naukowych, w tym rozdziału Późna dorosłość. Wiek starzenia się w podręczniku akademickim Psychologia rozwoju człowieka (wyd. PWN). Ważniejsze ostatnio opublikowane prace to: Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe, O mądrości, która dojrzewa w ciszy, Tożsamość w czasach dekonstrukcji, Szanse i zagrożenia rozwoju człowieka we współczesnym świecie, Rola doświadczeń granicznych w rozwoju człowieka.

powrót do listy tutorów