Stępień Paweł


Dr hab. Paweł Stępień


Literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, autor książek: Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn – Szymon Zimorowic – Jan Andrzej Morsztyn (1996); (ze Stanisławem Falkowskim) Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych (2000); Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow” (2003); (z S. Falkowskim) Ciężkie norwidy. Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej (2009). Redaktor i współautor tomów zbiorowych: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej (2000); „Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze (2009).

powrót do listy tutorów