Stala Marian


Prof. dr hab. Marian Stala


Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyk i historyk literatury, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Jest autorem książek: Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego (1988); Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce (1991); Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele (1994); Druga strona. Notatki o poezji współczesnej (1997); Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza (2001); przygotował edycje krytyczne Utworów zebranych Wincentego Korab Brzozowskiego i Poezji prozą Jana Wroczyńskiego, antologię Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu (1998) i komentowany wybór Poezji Czesława Miłosza (1999). Eseje, szkice i recenzje publikował m.in. w „NaGłosie”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Tekstach”, „Tekstach Drugich”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” oraz w książkach zbiorowych, m.in. w: Poznawaniu Miłosza (1985), Pisaniu Białoszewskiego (1993), Stuleciu Młodej Polski (1995). Zainteresowania historyczne: poezja, wyobraźnia, antropologia okresu Młodej Polski. Zainteresowania krytyczne: poezja ostatnich dziesięcioleci (od Miłosza po debiutantów ostatnich lat), oglądana od strony poetyki i światoodczucia.

powrót do listy tutorów