Sierpowski Stanisław

Sierpowski Stanisław.jpg


Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski


Urodzony 1 lipca 1942 r. w Lesznie. Po maturze (1959) pracował w wiejskiej szkole w Kątach. Studiował historię na UAM. Magisterium (1965) i doktorat (Geneza faszyzmu we Włoszech, 1969) przygotował na seminarium prof. Antoniego Czubińskiego; habilitował się w 1974 r.(Stosunki polsko-włoskie w latach 1918-1940), profesorem został w 1985 r. W latach 1973-77 kierował Letnią Szkołą Kultury i Języka Polskiego przy UAM; w latach 1985-87 był prorektorem UAM; od 1987 r. kieruje Zakładem Archiwistyki w Instytucie Historii; w l. 2000-2007 był dyr. Biblioteki Kórnickiej PAN. Członek wielu rad naukowych (m.in. Biblioteki Narodowej, Biblioteki Gdańskiej PAN, Muzeum Narodowego Rolnictwa), przewodniczący polskiej sekcji Association for History and Computing, Stowarzyszenia Italia-Polonia, Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych PAN, przew. Komisji Historii Stosunków Międzynarodowych KNH PAN.
Bibliografia obejmuje ponad 300 pozycji dot. historii XX wieku; kilkadziesiąt pozycji jest dostępnych w wersji elektronicznej - WBC Poznan.pl. Wśród bardziej znanych książek wymienia się: Faszyzm we Włoszech 1919-1926, Ossolineum 1973; Lewica współczesnej Italii, MON 1974; Narodziny Ligi Narodów, Poznań 1984; Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, 3 vol. Poznań 1989-1991; Dzieje powszechne XX wieku. Między wojnami, 2 vol., Poznań 1998-1999; Dzieje Polski w XX wieku (wespół ze Stanisławem Żerko), Poznań 2002; Liga Narodów w latach 1919-1926, Wrocław 2005. Jest też red. i współautorem takich edycji jak: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, 4 vol. UAM 1988-1992; Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, Poznań 2002 czy Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej, Poznań 2007. Redagował też monografie regionalne (m.in. Gostynia, Kobylina, Leszna, Rawicza, Wrześni, Wyrzyska). Interesuje się też archiwistyką (red. i współautor Metodyki pracy archiwalnej - pięć wydań) i bibliotekarstwem (zwłaszcza elektronicznym). Kierował zespołami realizującymi projekty badawcze, m.in. - wspólnie z prof. Jerzym Wisłockim - projektem zamawianym KBN pt. Elektroniczna edycja źródeł do historii Polski (lata 2002-2005).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji oraz odznaczeniami regionalnymi.
Gra w siatkówkę, uprawia kolarstwo.
Więcej zob. w księdze pamiątkowej: Miedzy wielką polityką a narodowym partykularyzmem. Red. J. Kiwerska i B. Koszel. Poznań 2002

powrót do listy tutorów