Siemek Marek Jan

siemek.jpg


Prof. dr hab. Marek Jan Siemek


ur. 1942, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 1980 1982, 1990 stypendium badawcze fundacji A. von Humboldt Stiftung w Monachium. 1993 1994 filozoficzna profesura im. F. Schillera na Uniwersytecie F. Schillera w Jenie. 2000-2001 fellow w Collegium Budapest, Institute for Advanced Study. Członek korespondent Collegium Europaeum Jenense w Jenie. Członek rzeczywisty Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (Salzburg-Wiedeń). Ważniejsze publikacje książkowe: Fryderyk Schiller (1970); Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta (1977, wyd. niemieckie 1984); Filozofia, dialektyka, rzeczywistość (1982); W kręgu filozofów (1984); Filozofia spełnionej nowoczesności – Hegel (1995); Hegel i filozofia (1998); Vernunft und Intersubjektivität (2000); Von Marx zu Hegel (2002); Wolność, rozum, intersubiektywność (2002).

powrót do listy tutorów