Sawicka Natalia

Sawicka Iirena2.jpg


Prof. dr habIrena Natalia Sawicka


ur. 1944 w Warszawie

 • 1968 – mgr filologii słowiańskiej (językoznawstwo, język serbsko-chorwacki), Uniwersytet Warszawski
 • 1972 – doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo słowiańskie), Instytut Słowianoznawstwa PAN
 • 1978 – doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski
 • 1991 – profesor
 • 1969-1992 pracownik Instytutu Slawistyki PAN (kolejno w Pracowni Atlasu Gwar Białoruskich Białostocczyzny, Pracowni Języków Południowosłowiańskich, Pracowni Fonologicznej – kierownik, Pracowni Typologii Języków Słowiańskich), od 1992 pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Instytucie Filologii Słowiańskiej (1992-93 zastępca dyrektora, 2003-2008 dyrektor, od 2008 zastępca dyrektora).

  Członek kilku towarzystw naukowych i kolegiów redakcyjnych. Aktualnie przewodnicząca Komisji Fonetyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i członek dwóch innych komisji.
  Laureatka nagrody Sekretarza PAN, 3 nagród Rektora UMK, nagrody państwowej Republiki Macedonii.

  Uczestniczyła w kilku naukowych projektach międzynarodowych. Autorka ponad 20 pozycji książkowych i 300 artykułów naukowych i recenzji, oraz kilkudziesięciu artykułów popularnych w prasie (głównie Dziennik Polski w Londynie).

  Zainteresowania: fonetyka języków słowiańskich, badania konfrontatywne fonetyki słowiańskiej i bałkańskiej, fonetyka arealna Europy południowo-wschodniej i teoria językoznawstwa arealnego.

  Najważniejsze publikacje:
  Monografie:

  • Struktura grup spółgłoskowych w językach słowiańskich, Ossolineum 1974
  • Problematyka predykacji imiennej na przykładzie języka serbsko-chorwackiego, Ossolineum 1979
  • Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowosłowiańskich, Ossolineum 1981, (co-authors K. Feleszko, V. Koseska)
  • Struktura sloga u balkanskim jezicima, Ossolineum 1986
  • Българско-полска съпоставителна граматика, т. I, Фонетика и фонология, София 1988, (współautor T. Бояджиев)
   6. Fonologia konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka, Ossolineum 1988
  • Фонологија на современиот македонски стадарден јaзик, т. I, Скопje 1991, (współautor. Љ. Спасов)
  • Gramatyka współczesnego języka polskiego, Fonetyka i fonologia, (Fonetyka – L. Dukiewicz, Fonologia - I. Sawicka), Kraków 1995
  • Фонологија на современиот стадарден јaзик, (współautor Љ. Спасов), I: Fонологија сегментална – wydanie drugie, II: Fонологија супрасегментална – wydanie pierwsze, Скопje 1997
  • The Balkansprachbund in the Light of Phonetic Features, Energeia, Warszawa 1997
  • Studia z palatalności w językach słowiańskich (współautor Stefan Grzybowski), Toruń 1999
  • Полски-македонски: граматичка конфронтација, 2. Прозодија (współautor Б. Видоески, З. Тополињска), Скопje 2000
  • An outline of the phonetic typology of the Slavic languages, UMK. Toruń, 2001
  • Arealines fonetikos (fonetines geografijos) ivadas, Bibliotheca Salensis, Vilnius 2007
  • Komparacja współczesnych języków słowiańskich, Fonetyka i fonologia, Opole, Uniwersytet Opolski, 2007

  Podręczniki:

  • Zarys gramatyki języka albańskiego, SOW, Warszawa 1993, (współautor J. Mindak)
  • Ćwiczenia z gramatyki języka serbskiego, UMK, Toruń, I wyd. I - 2000, wyd. II - 2003
  • Ćwiczenia z gramatyki języka chorwackiego (współautor B.Kryżan-Stanojević), UMK, Toruń, wyd. I - 2000, wyd. II - 2004
  • Język serbski dla początkujących, część I, wyd. UMK, (współautor A. Korytowska i M. Duškov), wyd. I - 2005, wyd. II - 2006
  • Paradygmaty fleksji albańskiej, Toruń, UMK, 2005
  • Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, UMK, Toruń 2007 (współautor Barbara Kryżan-Stanojević)

   powrót do listy tutorów