Sękowski Andrzej

Sękowski.jpg


Prof. dr hab. Andrzej Sękowski


Jest kierownikiem Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych tego Uniwersytetu oraz redaktorem naczelnym Przeglądu Psychologicznego. Pełni ponadto funkcję Wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członka zarządu Societas Humboldtiana Polonorum. Jest autorem przeszło 300 publikacji naukowych. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, inteligencji, zdolności i twórczości. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta, Fundacji Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. W ramach stypendiów prowadził badania oraz wykładał na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium, a także w Southern Illinois University w Carbondale. Prowadził ponadto wykłady w innych uniwersytetach, między innymi na Uniwersytecie w Bonn, w Kolonii, w Leuven oraz w Pavii. Publikował w renomowanych czasopismach naukowych, między innymi w Science, Journal of Personality and Social Psychology, Psychology and Aging, High Abiliy Studies, Journal of Visual Impairment and Blindness.

powrót do listy tutorów