Rzegocki Arkady

Rzegocki2.JPG


Dr hab. Arkady Rzegocki


politolog, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktor naczelny czasopisma "Pressje”. Naukowo zajmuje się angielską i polską myślą polityczną XIX i XX wieku, dziejami zagadnienia racji stanu, teorią stosunków międzynarodowych.
Opublikował m.in. Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona, Kraków 2004; The Idea of ”Raison d'état" in the Past and in the Contemporary European Integration, Warszawa 2003; Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008.
Pod jego redakcją ukazały się m.in. Lord Acton, W stronę wolności, Kraków 2006; Stanisław Tarnowski, Z doświadczeń i rozmyślań, Kraków 2002; Państwo jako wyzwanie, Kraków 2000; Narody i historia, Kraków 2000; Thomas Babington lord Macaulay, O rewolucjach, makiawelizmie i postępie, Kraków 1999; Julian Klaczko, Dwóch Kanclerzy i inne studia dyplomatyczne, Kraków 2009.

powrót do listy tutorów