Rott Dariusz

Dariusz Rott foto.jpg


Dr hab. Dariusz Rott


Ma 44 lata, jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Od 1988 roku pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Doktorat obronił w 1994 roku, w 2002 roku odbył kolokwium habilitacyjne, a od 2005 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UŚ. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r. nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Jest m.in. członkiem stałej Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, członkiem honorowym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby „Liver”. Jest także rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej. W latach 1995—1997 pełnił funkcję sekretarza JM Rektora UŚ, w latach 1996—2003 rzecznika prasowego UŚ, a w latach 1997 - 2006 był redaktorem naczelnym „Gazety Uniwersyteckiej UŚ. Miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Drugą kadencję jest członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W VIII kadencji Rady w latach 2003-2005 był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji oraz rzecznikiem prasowym, w Radzie IX kadencji (2006-2009) jest członkiem Prezydium i rzecznikiem prasowym.

Prof. Dariusz Rott redaguje Słownik pisarzy śląskich (najnowszy, trzeci tom znajduje się w opracowaniu wydawniczym) oraz serię Wokół reportażu podróżniczego (dotychczas opublikowano trzy tomy). Opublikował 9 książek autorskich, kilkadziesiąt artykułów i recenzji publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in. w “Baroku”, “Ruchu Literackim”, “Przeglądzie Geograficznym”.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury danej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa geograficznego i podróżniczego, kultury literackiej braci czeskich w Polsce, piśmiennictwa na Śląsku (od średniowiecza do współczesności), a także zagadnień szkolnictwa wyższego i oświaty oraz dziennikarstwa i komunikacji masowej. Jest również edytorem tekstów piśmiennictwa dawnego (polskiego i nowołacińskiego).

Hobby: podróże, zwiedzanie podziemi, kolejnictwo.


powrót do listy tutorów