Rewers Ewa


Prof. zw. dr hab Ewa Rewers


Kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i teoretyk kultury. Zajmuje się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich. Autorka książek: Społeczna świadomość językowo-artystyczna (1991), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury (1996), Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture (1999), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta (2005). Redaktorka i współautorka prac zbiorowych: Pojednanie tożsamości z różnicą? (1995), Przestrzeń, filozofia i architektura (1999), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, (z J. Sójką, 2001) wchodzących w skład serii „Studia Kulturoznawcze” oraz Nowoczesność po ponowoczesności ( z G. Dziamskim, 2007) Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast (z A. Skórzyńską, 2009), Miasto w sztuce – sztuka miasta (2010). Sekretarz Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

powrót do listy tutorów