Ratajczakowa Dobrochna


Prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa


Kierownik Zakładu Dramatu i Teatru Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, teatrolog i dramatolog, literaturoznawca. Autorka wielu publikacji, między innymi Komedia oświeconych 1752-1795 (Warszawa 1993), Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru (Poznań 1985), Fotel recenzenta (Poznań 1981), Obrazy narodowe w dramacie i teatrze, Dramat w teatrze – Teatr w dramacie (Wrocław 1994), dwutomowego zbioru studiów o dramacie i teatrze W krysztale i w płomieniu (2006), a także licznych artykułów publikowanych w „Pamiętniku Literackim”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Tekstach”, „Dialogu”, „Teatrze”, „Polonistyce”, jak również w wydawnictwach zbiorowych, np.: Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych, red. E. Udalska (Katowice 1988), Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz (Wrocław 1998, seria 4), Gatunki dramatyczne a typy teatru, red. S. Świontek (Łódź 1996), Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski (Gdańsk 2002), redaktor szeregu książek zbiorowych. W przeszłości m. in. współredaktor serii wrocławskiej Dramat w teatrze – Teatr w dramacie, obecnie redaktor gdańskiej Theatroteki (słowo/obraz/terytoria), warszawskiej Nowoczesna myśl teatralna (PWN), poznańskiej Kolekcji teatralnej (Wyd. UAM).

powrót do listy tutorów