Pogonowski Jerzy

pogonowskiwpionie.jpg


Prof. Jerzy PogonowskiUrodzony 28 listopada 1951 roku. Studia matematyczne: UAM (1969-1972), Uniwersytet Warszawski (1972-1974). Doktorat (1976, UAM), habilitacja (1981, UAM), językoznawstwo. Profesor nauk humanistycznych (1991). Staż w Zakładzie Logiki Matematycznej UAM (1974-1975). Od 1975 pracownik Instytutu Językoznawstwa UAM, od 1995 kierownik Zakładu Logiki Stosowanej UAM (www.logic.amu.edu.pl ). Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek, dotyczących: logicznych rekonstrukcji teorii lingwistycznych, metodologii nauk, logiki stosowanej. W XX wieku zajmował się lingwistyką i metodologią nauk, obecnie interesuje się logiką i filozofią. Wykładał: logikę matematyczną, metalogikę, funkcje rekurencyjne, wstęp do matematyki, metodologię nauk, semiotykę logiczną. Obecnie pracuje nad podręcznikami: logiki matematycznej oraz teorii modeli. Publikacje i materiały dydaktyczne dostępne na: www.logic.amu.edu.pl.
Prof. Jerzy Pogonowski.
Urodzony 28 listopada 1951 roku. Studia matematyczne: UAM (1969-1972), Uniwersytet Warszawski (1972-1974). Doktorat (1976, UAM), habilitacja (1981, UAM), językoznawstwo. Profesor nauk humanistycznych (1991). Staż w Zakładzie Logiki Matematycznej UAM (1974-1975). Od 1975 pracownik Instytutu Językoznawstwa UAM, od 1995 kierownik Zakładu Logiki Stosowanej UAM (www.logic.amu.edu.pl ). Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek, dotyczących: logicznych rekonstrukcji teorii lingwistycznych, metodologii nauk, logiki stosowanej. W XX wieku zajmował się lingwistyką i metodologią nauk, obecnie interesuje się logiką i filozofią. Wykładał: logikę matematyczną, metalogikę, funkcje rekurencyjne, wstęp do matematyki, metodologię nauk, semiotykę logiczną. Obecnie pracuje nad podręcznikami: logiki matematycznej oraz teorii modeli. Publikacje i materiały dydaktyczne dostępne na: www.logic.amu.edu.pl.powrót do listy tutorów