Prof. zw. dr hab. Leszek MrozewiczUr. 1951, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historyk starożytności, badawczo zajmuje się dziejami Rzymu, w tym zwłaszcza historią prowincji rzymskich nad Renem i Dunajem, municypalizacją i urbanizacją świata rzymskiego, strukturami społecznymi i religią państwa rzymskiego doby pryncypatu. Jest także epigrafikiem – na swym koncie ma szereg publikacji dotyczących epigrafiki łacińskiej. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Ekspedycji Archeologicznej w Novae (Bułgaria) Uniwersytetu Poznańskiego. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej z siedzibą w Rzymie i Genewie – przez dwie kadencje (1997-2007) wchodził w skład jego Komitetu, w latach 1992-1997 oraz 2002-2005 był prezesem Komisji Historii Starożytnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jest członkiem i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie współpracuje w wieloma ośrodkami zagranicznymi – m. in. Rzym, Paryż, Saragossa, Heidelberg, Moguncja, Ratyzbona, Norymberga-Erlangen, Augsburg, Zurych, Bern, Fryburg (Szwajcaria) i Wiedeń – gdzie wielokrotnie przebywał jako stypendysta, visiting professor i z wykładami gościnnymi. Zaangażował się mocno w program wymiany akademickiej Unii Europejskiej – rocznie wysyła na stypendia do różnych zagranicznych ośrodków 25 studentów. W latach 1980-2003 współredagował czasopismo „Eos” – najpoważniejsze polskie pisma naukowe poświęcone światu antycznemu. Od stycznia 2009 roku pełni funkcję dyrektora naukowego Kolegium Europejskiego UAM im. Jana Pawła II w Gnieźnie (Collegium Europaeum Gnesnense), a od września 2009 jest także dyrektorem Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Wypromował stu czterdziestu magistrów, piętnastu doktorów, recenzował w trzydziestu przewodach doktorskich i dwunastu habilitacyjnych oraz w sześciu postępowaniach o tytuł profesora. Lista publikacji obejmuje trzysta tytułów, w tym sześć książek.

powrót do listy tutorów