Prof. dr hab. Janusz MałłekUrodził się 24 maja 1937 r. w Działdowie. Profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukę rozpoczął w Radości pod Warszawą 1września 1944 r. Po powrocie na Mazury w r. 1945 chodził do szkoły podstawowej w Pasymiu, a ukończył ją w Olsztynie w r. 1951. Maturę uzyskał w r. 1960 w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie. Studia historyczne odbył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w r. 1960 na podstawie pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem prof. Karola Gorskiego pt.” Dzieje sejmu Prus Książęcych z 1566 r.”, uzyskał stopień magistra. W r. 1961 został zatrudniony na stanowisku asystenta na UMK. W 1965 r. uzyskał doktorat, następnie habilitację (1974) oraz tytuł profesora nadzwyczajnego (1988) i profesora zwyczajnego (1991). W swej pracy naukowej na UMK w Toruniu miał pod opieką 170 magistrów i wypromował 12 doktorów. Bibliografia jego prac (książki, artykuły, recenzje) obejmuje ok. 400 pozycji, w tym ok. 100 pozycji w językach obcych. Został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w r.1996, a członkiem czynnym PAU 20 czerwca 2009 r. W l. 1993-1999 był pierwszym dziekanem Wydziału Nauk Historycznych, a w l. 1999-2002 prorektorem UMK. 17 września 2009 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nadał mu tytuł doktora honoris causa tej Uczelni.
Specjalizuje się w dziejach Prus i Skandynawii. Opublikował m.in. monografie: „Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542”, Toruń 1967; „Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna”, Warszawa 1976, „Dwie części Prus”, Olsztyn 1987, „ Moje Prusy, moje Mazury”, Dabrówno 2009. Poza tym wśród książek jest jedna w języku niemieckim pt. „Polen und Preussen. Politik, Stände, Kirche und Politik vom 16. bis zum 18. Jahrhundert”, Steiner Verlag, Stuttgart 1992. Współpracował też z profesorem Karolem Górskim przy publikacji tekstów źródłowych. Jest wydawcą autorów staropolskich m.in. Marcina Kromera i Stanisława Murzynowskiego. Uczestniczy w międzynarodowych towarzystwach naukowych. Jest członkiem zarządu Verein für Reformationsgeschichte oraz wiceprezydentem International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. W r. 2007 otrzymał nagrodę im. ks. Leopolda Otto. Odznaczony Złotym Krzyżęm Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

powrót do listy tutorów