Majda

Prof. dr hab. Tadeusz Majda

Profesor zwyczajny Tadeusz Majda jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od 1955 roku jako wykładowca akademicki. Studia orientalistyczne na kierunku turkologii ukończył w 1951 roku. Pracę magisterską i doktorską z języka turecko-osmańskiego przygotowywał pod kierunkiem profesora Ananiasza Zajączkowskiego. Zainteresowania naukowe profesora skupiają się na języku i literaturze osmańskiej, a także na językach tureckich z grupy kipczackiej, takich jak język tatarski polsko-litewskich Tatarów, mamelucko-kipczacki używany przez Mameluków w Egipcie i Syrii, oraz czagatajski – język literacki Azji Środkowej używany do czasów nowożytnych. Drugą dziedziną zainteresowań profesora jest sztuka islamu, szczególnie sztuka turecka. Od 1989 roku pełni funkcję kuratora Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie zorganizował kilka znaczących wystaw, jak na przykład wystawę „Wojna i pokój – Stosunki polsko-tureckie od XV do XIX wieku” prezentowaną w Stambule w 1999 i w Warszawie w 2000 roku.
Profesor Tadeusz Majda pełnił szereg funkcji w Uniwersytecie Warszawskim (obecnie Wydziale Orientalistycznym), był przez wiele lat kierownikiem Zakładu Turkologii, dyrektorem Instytutu Orientalistycznego (obecnie Wydziału Orientalistycznego) (1981-1984), dziekanem Wydziału Neofilologii (1985-1986), zdjętym z funkcji w stanie wojennym. Od powstania w 1988 roku przez ponad 20 lat kierował Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej istniejącym przy Instytucie Orientalistycznym.
Profesor Tadeusz Majda wypromował ponad 70 magistrów, 5 doktorów. Spośród publikacji należy wymienić zwłaszcza następujące – „Katalog rękopisów tureckich i perskich ze zbiorów polskich” (Warszawa 1967), „Rozwój języka tureckiego w XVII wieku” (Warszawa 1985), „Rysunki tureckich kostiumów i scen rodzajowych ze zbiorów króla Stanisława Augusta w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie” (wyd. II poszerzone, Warszawa 1991, wspólnie z A. Mrozowską), „Podróż do Arabii. O koniach kohejlanach, Beduinach i przygodach w Arabii. Na podstawie rękopisu Wacława Seweryna Rzewuskiego Sur les Chevaux Orientaux et provenants des Races Orientales” (rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie) (Warszawa 2004).
W 2003 roku Senat Uniwersytetu Ankarskiego uhonorował Profesora Tadeusza Majdę tytułem doktora honoris causa. W tym samym roku Fundacja Kultury Tureckiej wyróżniła Profesora medalem za upowszechnianie języka i kultury tureckiej.

powrót do listy tutorów