Prof. dr hab. Marek Kwiek

kwiek2.jpg

Profesor nauk humanistycznych, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i naukowo-badawczej m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID i Banku Światowego. W ostatnich 10 latach partner, ekspert lub członek zespołu badawczego w ponad trzydziestu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego. Badacz-stypendysta na uniwersytetach zagranicznych, w tym czterokrotnie w USA, m.in. na University of Virginia, University of California w Berkeley, National Endowment for Democracy w Waszyngtonie. W latach 2007-2009 był jednym z 30 globalnych "naukowców 21 wieku" Fundacji Fulbrighta w dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym (SUNY/Albany). Członek rad redakcyjnych czasopism z dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym, m.in. Higher Education Quarterly i European Educational Research Journal. Opublikował 8 książek i ponad 90 artykułów. Ostatnio wydana monografia to The University and the State. A Study into Global Transformations (Peter Lang: Frankfurt and New York, 424 s., 2006, przełożona na ukraiński, Taxon, 388 s., 2009). W druku znajduje się nowa polska monografia, Przyszłość uniwersytetu. Transformacje instytucjonalne i ewolucja polityki edukacyjnej w Europie (Wyd. Nauk. UAM, 2010).

powrót do listy tutorów