Prof. dr hab. Andrzej Karpiński

Ur. 1950, magisterium na UW 1973, doktorat w Instytucie Historycznym PAN 1978, habilitacja tamże 1996.

Zatrudniony w Instytucie Historii PAN od 1978 (jako adiunkt, docent od 1996, od 2002 jako profesor zwyczajny), w Instytucie Historycznym UW od 1999 (jako profesor nadzwyczajny, w 2002 uzyskanie tzw. profesury belwederskiej). Członek Towarzystwa Miłośników Historii od 1974 r.

Najważniejsze publikacje: Pauperes. O mieszkańcach Warszawy w XVI i XVII wieku, Warszawa 1983; Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII w., Warszawa 1995; W walce z nieuchwytnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypolitej w XVI-XVII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000 [wyd.2001] (red.)

  • powrót do listy tutorów
  •