Rekrutacja do ISD AAL

UWAGA!!! W roku 2009 nie ma rekrutacji do PW ISD AAL


Rekrutacja do Programu Wstępnego przeprowadzona została dwuetapowo w styczniu i lutym 2008 roku.

Etap pierwszy to wstępna selekcja kandydatów na podstawie ankiety, dostępnej TUTAJ od 3 grudnia 2007 r. Istniała też możliwość wypełnienia ankiety w języku angielskim, ukraińskim lub rosyjskim.

Ankieta zgłoszeniowa zawiera pytania o przebieg dotychczasowego wykształcenia, motywy ubiegania się o udział w Programie oraz wstępnie sformułowany konspekt planowanej rozprawy doktorskiej.

W pierwszym etapie kwalifikacji ankieta została poddana ocenie recenzentów - w zależności od charakteru tematu projekt recenzował będzie jeden lub dwóch wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Recenzenci mogli przyznać do 100 punktów, podzielonych według następujących kryteriów:

  1. Temat (do 15 punktów)
  2. Merytoryczna wartość konspektu (do 40 punktów)
  3. Dorobek naukowy kandydata wyrażony publikacjami, referatami itp. (do 15 punktów)
  4. Ogólne przygotowanie kandydata - wykształcenie, znajomość języków obcych, dotychczasowa współpraca z przedstawicielami interesujących go dyscyplin (do 15 punktów)
  5. Wykonalność projektu (do 15 punktów).

Etap drugi to rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które pozytywnie przeszły przez etap pierwszy. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie konkursu ankiet przystąpili do tych rozmów po 20 lutego 2008 roku w Warszawie, w siedzibie Akademii "Artes Liberales", ul. Nowy Świat 4. O dokładnych terminach zakwalifikowani zostali poinformowani drogą mailową.

Za rozmowę kandydat może otrzymać 50 punktów, które dodane do oceny aplikacji dadzą ostateczny wynik kwalifikujący lub też dyskwalifikujący kandydata.

Tegoroczna edycja Programu rozpoczął się 1 marca 2008 i trwał do 31 grudnia 2008. W tym okresie kandydaci zagraniczni spędzili w Polsce dwa miesiące - lipiec i listopad 2008 w czasie których zorganizowane były sesje naukowe.

Programem kierują prof. Joanna Kurczewska i prof. Zbigniew Kloch. Nadzór nad Programem z ramienia Rady Akademii "Artes Liberales" sprawuje jej przewodniczący, prof. Jerzy Axer. Sekretarzem Programu jest dr Violetta Rączewska.

Formularz ankiety, dostępny na stronie internetowej AAL, należało wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres doktorat@aal.edu.pl do 10 stycznia 2008 roku.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Programem!

Zachęcamy do zaglądania na nasze strony internetowe!