Program Wstępny ISD AAL (2005-2008) - informacje ogólne

Akademia "Artes Liberales" (AAL) zaprasza do udziału w dwusemestralnym Programie dla doktorantów i osób planujących pisanie interdyscyplinarnych prac doktorskich. Celem Programu jest promowanie interdyscyplinarnych prac doktorskich w humanistyce.
Akademia "Artes Liberales" zainteresowana jest kandydatami po studiach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych na uczelniach w Polsce i krajach b. ZSRR. Chodzi o osoby z dyplomem magistra, które przygotowują lub zamierzają w niedalekiej przyszłości pisać pracę doktorską w systemie cotutelle (pod opieką dwóch promotorów).
Do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje Program, przydatna jest znajomość języka polskiego.
Uczestnicy Programu będą prawdopodobnie otrzymywali skromne stypendium. Udział w Programie nie wyklucza podjęcia bądź kontynuowania pracy zawodowej.