Prof. dr hab. Wiesław GodzicWiesław Godzic – ur. 1953, profesor zw. nauk humanistycznych, filmoznawca i medioznawca. Związany z Uniwersytetem Śląskim (do 1983) i Jagiellońskim (do 2003). Od 2003 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie: kierował Instytutem Kultury i Komunikowania, Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych - obecnie prorektor SWPS. Zajmuje się semiotyką i retoryką przekazów medialnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Central European University, Getty Foundation i Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz norweskich fundacji rządowych. Wykładał m.in. w Cleveland State University, Rochester University w USA, Middlesex University w Londynie oraz w Bergen i Trondheim w Norwegii.

Autor m.in Film i metafora (Katowice, 1984), Film i psychoanaliza: problem widza (Kraków, 1991), Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej (Kraków, 1996), Telewizja jako kultura (Kraków, 1999), Rozumieć telewizję (Kraków, 2001), Telewizja i jej gatunki. Po ‘Wielkim Bracie’ (Kraków, 2004). Redaktor prac zbiorowych i antologii poświęconych analizie dzieła filmowego, komunikacji wizualnej (m. in. Humanista w cyberprzestrzeni, Kraków, 1999 oraz Aspects of Audiovisual Popular Culture in Norway and Poland, Kraków, 1999). Twórca i redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Kultura Popularna”. Ostatnio zredagował i wydał zbiór esejów analizujących gatunki i zjawiska telewizji polskiej (30 najważniejszych programów TV w Polsce, Trio i TVN, 2005) oraz wydał Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów (WAiP, 2007).

powrót do listy tutorów