Dr hab. Mirosław Filipowicz

Filipowicz2.JPG


Profesor nadzwyczajny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 2008 r. dyrektor Instytutu Historii KUL. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Metodologii Historii. Badacz dziejów historiografii polskiej i powszechnej XIX i XX wieku, autor m.in. Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji (Lublin 2007). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Komisji Polsko-Rosyjskiej Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk. Lubi muzykę klasyczną, od lat kolekcjonuje płyty.

  • powrót do listy tutorów
  •